ਪਹਿਲਾ ਪੰਨਾ

ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ

See In English
ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ 2016-17
ਲੜੀ ਨੰ.ਤਹਿਸੀਲ\ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲ ਦਾ ਨਾਮਦਫ਼ਤਰ
1.ਮੋਗਾ ਰੁਰਲਤਹਿਸੀਲ
2.ਮੋਗਾ ਅਰਬਨਤਹਿਸੀਲ
4.ਧਰਮਕੋਟਤਹਿਸੀਲ

ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ 2015-16
ਲੜੀ ਨੰ.ਤਹਿਸੀਲ\ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲ ਦਾ ਨਾਮਦਫ਼ਤਰ
1.ਧਰਮਕੋਟਤਹਿਸੀਲ
2.ਮੋਗਾਤਹਿਸੀਲ
3.ਮੋਗਾ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰਤਹਿਸੀਲ
4.ਕੋਟ-ਈਸੇ-ਖਾਂਸਬ-ਤਹਿਸੀਲ
5.ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾਤਹਿਸੀਲ
6.ਬੱਧਨੀ ਕਲਾਂਸਬ-ਤਹਿਸੀਲ
7.ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾਤਹਿਸੀਲ