ਪਹਿਲਾ ਪੰਨਾ

ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ

See In English
ਅਫ਼ਸਰ ਜਿਸ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਹੈ/ਜਨ ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰ/ਸਹਾਇਕ ਜਨ ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰ
ਲੜੀ ਨੰ ਦਫਤਰ ਸਬੰਧਤ ਅਫਸਰ ਜਿਹਡ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ
ਏ.ਪੀ.ਆਈ.ਓ.ਪੀ.ਆਈ.ਓ.ਜਿਸ ਅਫਸਰ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।
1. ਤਹਿਸੀਲ ਦਫਤਰ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ HQ
 (ਤਹਿਸੀਲ ਦਫਤਰ ਲਈ)
ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ  ਸਬ ਤਹਿਸੀਲ
( ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਬ ਤਹਿਸੀਲ ਲਈ)
  ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ
ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ
2. ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਸਹਾਇਕ ਸੁਪਰਡੰਟ ਗਰੇਡ -II ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ
3.  ਦਫਤਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ  ਸੁਪਰਡੰਟ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਾਖਾ  ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲ ਅਫਸਰ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜਨਰਲ), ਮੋਗਾ
ਲੜੀ ਨੰ ਦਫਤਰ
ਸਟੇਟ  ਏ.ਪੀ.ਆਈ.ਓ.ਪੀ.ਆਈ.ਓ.ਜਿਸ ਅਫਸਰ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।
1. ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ / ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵਧੀਕ. ਉਪ-ਮੰਡਲ ਦੇ ਸਹਾਇਕ /        ਉਪ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ  ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ
 
ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮੋਗਾ ਲਈ ਮੈਨੂਅਲ
ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮੋਗਾ ਲਈ ਮੈਨੂਅਲ-ਸੂਚਨਾ (ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ)
 
 
ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਮੈਨੂਅਲ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ (ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰ ਮੋਗਾ)
ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਮੈਨੂਅਲ-(ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰ,ਮੋਗਾ)
 
ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਕਡ਼ੀਆਂ
ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ
ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਪੋਰਟਲ
ਸੈਂਟਰਲ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ