ਬੰਦ ਕਰੋ

ਈ-ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸੇਵਾਵਾਂ

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਗਰਿਕ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਓ

ਵਿਜ਼ਿਟ: http://edistrict.punjabgovt.gov.in/EDA/Landing.aspx

ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ

ਸਥਾਨ : ਡੀ. ਸੀ. ਦਫਤਰ | ਸ਼ਹਿਰ : ਮੋਗਾ | ਪਿੰਨ ਕੋਡ : 142001