ਬੰਦ ਕਰੋ

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੂਚਨਾ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ (ਐਨ.ਆਈ.ਸੀ), ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੂਚਨਾ ਵਿਗਿਆਨ ਅਧਿਕਾਰੀ

ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ:

ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਫ਼ਰਮੈਟਿਕਸ ਸੈਂਟਰ
ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ,
ਰੂਮ ਨੰ:-07-08, ਗਰਾਂਊਡ ਫਲੌਰ, ਸਤਲੁਜ ਬਲਾਕ,
ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਮਪਲੈਕਸ, ਮੋਗਾ

ਦਫ਼ਤਰ ਨੰਬਰ 01636-238156

ਐਨ.ਆਈ.ਸੀ. ਦਫਤਰ

ਐਨ.ਆਈ.ਸੀ. ਦਫਤਰ

ਐਨ.ਆਈ.ਸੀ. ਵਿਡੀਓ ਕੰਨਫਰੈਂਸਿੰਗ

ਐਨ.ਆਈ.ਸੀ. ਵਿਡੀਓ ਕੰਨਫਰੈਂਸਿੰਗ

ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ
1. ਡੀ. ਐਮ. ਐਸ. (ਡਾਕ ਮੋਨਿਟਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ)
 ਡੀ. ਐਮ. ਐਸ. (ਡਾਕ ਮੋਨਿਟਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ)

ਡੀ. ਐਮ. ਐਸ. ਦੀ ਸਕਰੀਨ

2. ਡੀ. ਆਈ. ਐਸ. ਈ. (ਚੋਣਾਂ)
ਡੀ. ਆਈ. ਐਸ. ਈ. (ਚੋਣਾਂ)

ਡੀ. ਆਈ. ਐਸ. ਈ. ਦੀ ਸਕਰੀਨ

3. ਕਾਨਫੋਨੈਟ :-

ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਮੰਤਵ ਸੰਚਾਲਣ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ,ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖਣਾ,ਜਾਂਚਣਾ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤੇਜੀ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਸੰਚਾਰ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ (ਇਸ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਕੰਨਜ਼ਿਊਮਰ ਰੀਡਰੈਸਲ ਫੋਰਮ,ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਹੈ )

ਕਾਨਫੋਨੈਟ

ਕਾਨਫੋਨੈਟ ਦੀ ਸਕਰੀਨ

4. ਈ-ਆਫਿਸ (ਏ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਵਰਕਪਲੇਸ ਸਲੂਸ਼ਨ):

 ਈ-ਆਫਿਸ (ਏ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਵਰਕਪਲੇਸ ਸਲੂਸ਼ਨ):

ਈ-ਆਫਿਸ ਦੀ ਸਕਰੀਨ

5. ਆਈ ਐਚ.ਆਰ.ਐਮ.ਐਸ

 

ਆਈ ਐਚ.ਆਰ.ਐਮ.ਐਸ

ਆਈ ਐਚ.ਆਰ.ਐਮ.ਐਸ ਦੀ ਸਕਰੀਨ

6. ਐਨ ਜੀ ਡੀ ਆਰ ਐਸ
ਐਨ ਜੀ ਡੀ ਆਰ ਐਸ

ਐਨ ਜੀ ਡੀ ਆਰ ਐਸ ਦੀ ਸਕਰੀਨ

 

7. ਸੇਵਾ ਡੈਸਕ
ਸੇਵਾ ਡੈਸਕ

ਸੇਵਾ ਡੈਸਕ ਦੀ ਸਕਰੀਨ