ਬੰਦ ਕਰੋ

ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ

ਜਾਨਵਰ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ 2012 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ: –
ਲੜੀ ਨੰਬਰ ਵੇਰਵੇ ਨੰਬਰ
1 ਗਊਆਂ 108267
2 ਮੱਝਾਂ 225310
3 ਪੋਲੀ ਕਲੀਨਿਕ 1
4 ਸਿਵਲ ਪਸ਼ੂ ਹਸਪਤਾਲ 54
5 ਸਿਵਲ ਪਸ਼ੂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ 79

 

Reference:- http://www.husbandrypunjab.org/moga.html