ਬੰਦ ਕਰੋ

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ
ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਵਰਣਨ ਨੰਬਰ
1 ਉਪ ਮੰਡਲ/ਤਹਿਸੀਲ 04
2 ਸਬ ਤਹਿਸੀਲ 04
3 ਬਲਾਕ 05
4 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਹਲਕੇ 04
5 ਅਦਾਲਤਾਂ 03
6 ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 13