ਬੰਦ ਕਰੋ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਡੀ ਪੀ ਓ, ਸੀ ਡੀ ਪੀ ਓ

ਵਿਭਾਗੀ ਕ੍ਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਅਲੱਗ ਕਰੋ

ਫਿਲਟਰ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਡੀ ਪੀ ਓ, ਸੀ ਡੀ ਪੀ ਓ
ਨਾਮ ਅਹੁਦਾ ਈ-ਮੇਲ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਫੈਕਸ ਨੰਬਰ ਪਤਾ
ਸੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਧਰਮਕੋਟ ਸੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਧਰਮਕੋਟ cdpodharamkot[at]gmail[dot]com 01682-222334 ਸੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਦਫ਼ਤਰ ਧਰਮਕੋਟ
ਸੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਨਿਹਿਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਸੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਨਿਹਿਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ cdponswala[at]gmail[dot]com 01636256768 ਸੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਦਫ਼ਤਰ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ
ਸੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਮੋਗਾ -2 ਸੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਮੋਗਾ -2 mogacdpo[at]gmail[dot]com 01636238060 ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਮੋਗਾ
ਸੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਮੋਗਾ -1 ਸੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਮੋਗਾ -1 cdpomoga01[at]gmail[dot]com ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਮੋਗਾ.
ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਮੋਗਾ ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਮੋਗਾ dpomoga1[at]gmail[dot]com 01636234216 ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਮੋਗਾ