ਬੰਦ ਕਰੋ

ਸਿਹਤ

ਵਿਭਾਗੀ ਕ੍ਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਅਲੱਗ ਕਰੋ

ਫਿਲਟਰ

ਸਿਹਤ
ਨਾਮ ਅਹੁਦਾ ਈ-ਮੇਲ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਫੈਕਸ ਨੰਬਰ ਪਤਾ
ਐਸ.ਐਮ.ਓ. ਕੋਟ-ਈਸੇ-ਖਾਨ ਐਸ.ਐਮ.ਓ. ਕੋਟ-ਈਸੇ-ਖਾਨ 01682-240020 ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਕੋਟ-ਈਸੇ-ਖਾਨ
ਐਸ.ਐਮ.ਓ.ਪੱਤੋਂ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਐਸ.ਐਮ.ਓ.ਪੱਤੋਂ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ 01636286570 ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਪੱਤੋਂ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ
ਐਸ.ਐਮ.ਓ. ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਐਸ.ਐਮ.ਓ. ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ 01636254771 ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ
ਐਸ.ਐਮ.ਓ ਠੱਠੀ ਭਾਈ ਐਸ.ਐਮ.ਓ ਠੱਠੀ ਭਾਈ 01636244317 ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਠੱਠੀ ਭਾਈ
ਐਸ.ਐਮ.ਓ ਬਾਘਾਪੁਰਾਨਾ ਐਸ.ਐਮ.ਓ ਬਾਘਾਪੁਰਾਨਾ 01636241118 ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਬਾਘਾਪੁਰਾਨਾ
ਐਸ.ਐਮ.ਓ.ਢੁੱਡੀਕੇ ਐਸ.ਐਮ.ਓ.ਢੁੱਡੀਕੇ 01636269029 ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਢੱਡੀਕੇ
ਐਸ.ਐਮ.ਓ. ਡਰੋਲੀ ਭਾਈ ਐਸ.ਐਮ.ਓ. ਡਰੋਲੀ ਭਾਈ 01636260956 ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਡਰੋਲੀ ਭਾਈ
ਸੀ.ਐੱਮ.ਓ. ਮੋਗਾ. ਸੀ.ਐੱਮ.ਓ. ਮੋਗਾ 01636228110 ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਮੋਗਾ