ਭਰਤੀ

ਭਰਤੀ
ਸਿਰਲੇਖ ਵਰਣਨ ਤਾਰੀਖ ਸ਼ੁਰੂ ਅੰਤ ਦੀ ਮਿਤੀ ਮਿਸਲ
ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਵੂਮੈਨ ਚਾਈਲਡ ਡਿਵਲਪਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧੀਨ ਭਰਤੀ

ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਵੂਮੈਨ ਚਾਈਲਡ ਡਿਵਲਪਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧੀਨ ਭਰਤੀ

28/02/2019 27/03/2019 ਦੇਖੋ (2 MB) Application Form (807 KB) Rules (287 KB)
ਪੀ ਐਸ ਆਰ ਐੱਲ ਐਮ ਅਧੀਨ ਡੀ ਪੀ ਐਮ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮਿਤੀ

ਪੀ ਐਸ ਆਰ ਐੱਲ ਐਮ ਅਧੀਨ ਡੀ ਪੀ ਐਮ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮਿਤੀ

11/03/2019 11/03/2019 ਦੇਖੋ (187 KB)
ਪੀ ਐਸ ਐਲ ਐਮ ਸਕੀਮਨੇ ਦੇ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟ

ਪੀ ਐਸ ਐਲ ਐਮ ਸਕੀਮਨੇ ਦੇ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟ

05/03/2019 08/03/2019 ਦੇਖੋ (1 MB)
ਪੀ ਐਸ ਐਲ ਐਮ ਸਕੀਮਨੇ ਦੇ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟ

ਪੀ ਐਸ ਐਲ ਐਮ ਸਕੀਮਨੇ ਦੇ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟ

05/03/2019 07/03/2019 ਦੇਖੋ (1 MB)
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜਗਾਰ ਮਿਸ਼ਨ (ਪੀ.ਐਸ.ਆਰ.ਆਰ.ਐੱਮ) ਅਧੀਨ ਭਰਤੀ
ਸੰਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੰਟਰੈਕਟ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੀ.ਐਸ.ਆਰ.ਐਲ.ਐੱਲ. ਹੇਠ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ, ਯੋਗਤਾ, ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ.
19/01/2019 28/01/2019 ਦੇਖੋ (136 KB) Proforma to be filled by candidates (623 KB) Designation, Qualification, Experience, Remuneration (714 KB)