ਬੰਦ ਕਰੋ

ਬੀ ਐਸ ਐਨ ਐਲ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਬਿੱਲ

ਬੀ ਐਸ ਐਨ ਐਲ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ:

ਵਿਜ਼ਿਟ: https://portal2.bsnl.in/myportal/

ਬੀ.ਐੱਨ.ਐੱਨ. ਐਲ. ਦਫਤਰ

ਸਥਾਨ : ਨੇੜੇ ਦੁਸਹਿਰਾ ਮੈਦਾਨ, ਨੇੜੇ ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ | ਸ਼ਹਿਰ : ਮੋਗਾ | ਪਿੰਨ ਕੋਡ : 142001