ਬੰਦ ਕਰੋ

ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਕੀ

ਕੋਈ ਚਿੱਤਰ ਨਹੀਂ

ਪੀਐਸਆਰਐਲਐਮ ਮੋਗਾ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਲੱਸਟਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ (ਸੀਸੀ) ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ.

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮਿਤੀ: 11/01/2020

ਪੀਐਸਆਰਐਲਐਮ ਮੋਗਾ ਅਧੀਨ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਡੀਕ ਸੂਚੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਲੱਸਟਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ,

ਹੋਰ
ਕੋਈ ਚਿੱਤਰ ਨਹੀਂ

ਐਸਆਰਐਲਐਮ ਮੋਗਾ ਅਧੀਨ ਕਲੱਸਟਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਇੰਟਰਵੀਯੂ ਐਕਸ-ਆਰਮੀ ਪਰਸੋਨਲ ਨੂੰ ਕਾਲ

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮਿਤੀ: 09/01/2020

ਪੀਐਸਆਰਐਲਐਮ ਮੋਗਾ 10.01.2020 12:00 ਵਜੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਲੱਸਟਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਇੰਟਰਵੀਯੂ ਲਈ ਯੋਗ ਐਕਸ-ਆਰਮੀ ਕਰਮਚਾਰੀ.

ਹੋਰ
ਕੋਈ ਚਿੱਤਰ ਨਹੀਂ

ਪੀਐਸਆਰਐਲਐਮ ਮੋਗਾ ਅਧੀਨ ਕਲੱਸਟਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ (ਸੀਸੀ) ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਲਈ ਇੰਟਰਵੀਯੂ ਕਾਲ.

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮਿਤੀ: 09/01/2020

ਇੰਟਰਵਿਯੂ ਲਈ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਪੀਐਸਆਰਐਲਐਮ ਮੋਗਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਲੱਸਟਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਮੰਗੀ 10.01.2020 12:30 ਸ਼ਾਮ

ਹੋਰ
ਕੋਈ ਚਿੱਤਰ ਨਹੀਂ

ਪੀਐਸਆਰਐਲਐਮ ਮੋਗਾ ਅਧੀਨ ਕਲੱਸਟਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ (ਸੀਸੀ) ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਇੰਟਰਵੀਯੂ ਕਾਲ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ.

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮਿਤੀ: 09/01/2020

ਪੀਐਸਆਰਐਲਐਮ ਮੋਗਾ ਅਧੀਨ ਕਲੱਸਟਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਇੰਟਰਵੀਯੂ ਕਾਲ ਲਈ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ

ਹੋਰ
ਕੋਈ ਚਿੱਤਰ ਨਹੀਂ

ਪੀਐਸਆਰਐਲਐਮ ਮੋਗਾ ਅਧੀਨ ਕਲੱਸਟਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਦੇ ਘੜੇ ਲਈ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮਿਤੀ: 07/01/2020

ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਕਲੱਸਟਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ.

ਹੋਰ
ਕੋਈ ਚਿੱਤਰ ਨਹੀਂ

ਪੀਐਸਆਰਐਲਐਮ ਮੋਗਾ ਅਧੀਨ ਮਿਤੀ 08 012020 ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਦਾਖਲਾ ਕਾਰਡ

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮਿਤੀ: 04/01/2020

ਕਲੱਸਟਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਬਿਨੈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮਿਤੀ 08 012020 ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਦਾਖਲਾ ਕਾਰਡ ਡਾ downloadਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ

ਹੋਰ
ਕੋਈ ਚਿੱਤਰ ਨਹੀਂ

ਅਕਾਉਂਟੈਂਟ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਪੀਐਸਆਰਐਲਐਮ ਮੋਗਾ ਦੇ ਅਧੀਨ 20.01.2020 ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮਿਤੀ: 04/01/2020

ਪੀਐਸਆਰਐਲਐਮ ਮੋਗਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਕਾਉਂਟੈਂਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਬਿਨੈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ

ਹੋਰ
ਕੋਈ ਚਿੱਤਰ ਨਹੀਂ

ਪੀਐਸਆਰਐਲਐਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਪੋਸਟਾਂ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਮੋਗਾ

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮਿਤੀ: 30/12/2019

ਪੀਐਸਆਰਐਲਐਮ ਮੋਗਾ ਨੇ 2 ਪੋਸਟ (ਡੀ) ਡੀਐਫਐਮ (ਲਿਵਲੀਹੋਡ) ਅਤੇ ਬੀਪੀਐਮ (ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ

ਹੋਰ
ਕੋਈ ਚਿੱਤਰ ਨਹੀਂ

ਕਲੱਸਟਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਲਿਖਤੀ, ਇੰਟਰਵਿ. ਅਤੇ ਸਿਲੇਬਸ ਲਈ ਨੋਟਿਸ.

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮਿਤੀ: 29/12/2019

ਮਿਤੀ 08.01.2020 ਨੂੰ ਕਲੱਸਟਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਲਿਖਤੀ, ਇੰਟਰਵਿ. ਅਤੇ ਸਿਲੇਬਸ ਲਈ ਨੋਟਿਸ.

ਹੋਰ
ਕੋਈ ਚਿੱਤਰ ਨਹੀਂ

ਪੀਐਸਆਰਐਲਐਮ ਮੋਗਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਪੋਸਟ ਅਤੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਕੋਰੀਏਂਡੇਮ.

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮਿਤੀ: 29/12/2019

ਪੀਐਸਆਰਐਲਐਮ ਮੋਗਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੋਸਟ ਅਕਾਉਂਟੈਂਟ ਅਤੇ 1 ਹੋਰ ਕਲੱਸਟਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ.

ਹੋਰ