ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ

ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ
ਸਿਰਲੇਖ ਵਰਣਨ ਤਾਰੀਖ ਸ਼ੁਰੂ ਅੰਤ ਦੀ ਮਿਤੀ ਮਿਸਲ
ਸਰਕਾਰੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸਕੀਮਾਂ

ਸਰਕਾਰੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸਕੀਮਾਂ

19/06/2019 30/06/2019 ਦੇਖੋ (754 KB)
ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਨੋਟ

ਖੁਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਲਈ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਨੋਟ

10/04/2019 01/05/2019 ਦੇਖੋ (259 KB)
ਪੀ ਐਸ ਐਲ ਐਮ ਸਕੀਮਨੇ ਦੇ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟ

ਪੀ ਐਸ ਐਲ ਐਮ ਸਕੀਮਨੇ ਦੇ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟ

05/03/2019 08/03/2019 ਦੇਖੋ (1 MB)
“ਜਿਨਸੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ”

“ਜਿਨਸੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਬਾਕਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ” ਲਾਕ ਹੈ

26/12/2018 31/01/2019 ਦੇਖੋ (674 KB)
ਕਲਾਸ 6 ਅਤੇ 9 ਲਈ ਜੇ.ਐਨ.ਵੀ.ਐਸ.ਟੀ. 2019-20 19/11/2018 30/11/2018 ਦੇਖੋ (681 KB)