ਬੰਦ ਕਰੋ

ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ

ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ
ਸਿਰਲੇਖ ਵਰਣਨ ਤਾਰੀਖ ਸ਼ੁਰੂ ਅੰਤ ਦੀ ਮਿਤੀ ਮਿਸਲ
ਪੀਐਸਆਰਐਲਐਮ ਮੋਗਾ ਕਲੱਸਟਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਲਈ ਐਕਸ-ਆਰਮੀ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਕਲੱਸਟਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੁਣੀ / ਉਡੀਕ ਸੂਚੀ (ਐਕਸ-ਆਰਮੀ)

18/02/2020 29/02/2020 ਦੇਖੋ (312 KB)
ਪੀਐਸਆਰਐਲਐਮ ਮੋਗਾ ਅਧੀਨ ਕਲੱਸਟਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਦੇ ਘੜੇ ਲਈ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ

ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਕਲੱਸਟਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ.

07/01/2020 20/01/2020 ਦੇਖੋ (3 MB)
ਪੀਐਸਆਰਐਲਐਮ ਮੋਗਾ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਲੱਸਟਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ (ਸੀਸੀ) ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ.

ਪੀਐਸਆਰਐਲਐਮ ਮੋਗਾ ਅਧੀਨ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਡੀਕ ਸੂਚੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਲੱਸਟਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ,

11/01/2020 15/01/2020 ਦੇਖੋ (347 KB)
ਪੀਐਸਆਰਐਲਐਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਪੋਸਟਾਂ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਮੋਗਾ

ਪੀਐਸਆਰਐਲਐਮ ਮੋਗਾ ਨੇ 2 ਪੋਸਟ (ਡੀ) ਡੀਐਫਐਮ (ਲਿਵਲੀਹੋਡ) ਅਤੇ ਬੀਪੀਐਮ (ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ

30/12/2019 10/01/2020 ਦੇਖੋ (577 KB)
ਪੀਐਸਆਰਐਲਐਮ ਮੋਗਾ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਨੇਜਰ (ਬੀਪੀਐਮਜ਼) ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ.

ਬੀਪੀਐਮ ਆਈ ਬੀ ਸੀ ਬੀ ਮੋਗਾ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਡੀਕ ਸੂਚੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ

13/12/2019 31/12/2019 ਦੇਖੋ (306 KB)
ਸਰਕਾਰੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸਕੀਮਾਂ

ਸਰਕਾਰੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸਕੀਮਾਂ

30/05/2019 31/12/2019 ਦੇਖੋ (149 KB)
ਪੀਐਸਆਰਐਲਐਮ ਮੋਗਾ ਅਧੀਨ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ

– ਪੀਐਸਆਰਐਲਐਮ ਮੋਗਾ ਅਧੀਨ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ
– ਬੀਪੀਐਮ ਦਾਖਲਾ ਕਾਰਡ

05/11/2019 20/11/2019 ਦੇਖੋ (1 MB) BPM Admit Card (180 KB)
ਪੀਐਸਆਰਐਲਐਮ ਮੋਗਾ ਅਧੀਨ ਭਰਤੀ

ਬਲਾਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਨੇਜਰ (ਬੀਪੀਐਮ) ਦੀ ਪੋਸਟ ਲਈ ਸਿਲੇਬਸ

05/11/2019 20/11/2019 ਦੇਖੋ (166 KB)
ਪੀਐਸਆਰਐਲਐਮ ਮੋਗਾ ਅਧੀਨ ਐਮਆਈਐਸ ਸਹਾਇਕ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ

ਐਮਆਈਐਸ ਸਹਾਇਕ (ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ) ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਡੀਕ ਸੂਚੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ

25/10/2019 15/11/2019 ਦੇਖੋ (779 KB)
ਸਰਕਾਰੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸਕੀਮਾਂ

ਸਰਕਾਰੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸਕੀਮਾਂ

19/06/2019 30/06/2019 ਦੇਖੋ (754 KB)