ਬੰਦ ਕਰੋ

ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ

ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ

ਵਿਜ਼ਿਟ: http://www.pspcl.in/pay-bill

ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ (ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ.) ਦਫ਼ਤਰ

ਸਥਾਨ : ਇੰਡੋਰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਜੀ ਟੀ ਰੋਡ | ਸ਼ਹਿਰ : ਮੋਗਾ | ਪਿੰਨ ਕੋਡ : 142001